Author Archive

Bases

PRIMER. OBJECTIUS

Els objectius principals dels “GENTIC AWARDS” són:

 • Reconèixer a l’Administració Pública que ha apostat per la millora continua com a eina de creixement i haver ofert un millor servei als seus ciutadans.
 • Reconèixer aquelles empreses que han apostat clarament per la digitalització com a eina de creixement i de millora dins de la seva gestió empresarial
 • Reconèixer l’esforç d’aquelles empreses TIC en buscar la millor solució que s’adapti a les necessitats del client, assolint l’èxit en el desenvolupament del projecte.

SEGON. CANDIDATS

Els “GENTIC AWARDS” van dirigits a:

 • Administracions Públiques que hagin liderat o participat en projectes de digitalització, amb especial atenció a l’Smartització de les ciutats.
 • Empreses que hagin inclòs clarament un plà de transformació TIC en el Pla Estratègic de l’empresa i hagin assolit els seus objectius.
 • Empreses TIC que hagin liderat o participat en projectes de digitalització.

TERCER. CATEGORIES

El jurat dels “GENTIC AWARDS” concedirà tres distincions segons les següents categories:

 1. Municipi Connectat
 2. Empresa Transformada
 3. Empresari TIC

No obstant, l’organització podrà assignar, si el jurat ho considera oportú, una menció especial fora de les categories establertes i podrà considerar una categoria com a “deserta” si no s’escau cap premiat.

QUART. CONDICIONS

Les propostes presentades hauran de complir les condicions següents:

 • Els participants hauran de presentar les candidatures, projectes realitzats o participats per ells, indicant en quina o quines categories es presentan.
 • El projecte ha d’haver finalitzat durant els anys 2016 o 2017.
 • La proposta es presentarà segons el format que s’especifica en l’apartat CINQUÈ.

CINQUÈ. DOCUMENTACIÓ

Per poder participar als “GENTIC AWARDS” s’haurà d’omplir el aquest formulari que inclou la següent informació:

 • Nom del candidat proposat
 • Antecedents
 • Objectius i descripció del projecte o candidat
 • Mèrits del projecte o candidat
 • Resultats obtinguts
 • Conclusions
 • Opcionalment es podrà incloure qualsevol altre tipus de documentació que recolzi la informació aportada: fotos, vídeos, presentacions…

SISÈ. CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a l’adjudicació dels “GENTIC AWARDS”, el jurat tindrà en compte els següents criteris generals de valoració respecte als projectes presentats:

 1. Vinculació dels projectes i dels candidats a la millora i digitalització de l’empresa.
 2. El caràcter innovador del projecte i el caràcter emprenedor i professionalitat del candidat.
 3. 3. La qualitat en la planificació i execució del projecte.

SETÈ. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les candidatures als “GENTIC AWARDS” serà del 23 de maig al 9 de juny de 2017.

Les candidatures es presentaran mitjançant el formulari publicat al web de #GENTICDAY17, i enviant la documentació addicional que es cregui oportuna mitjançant correu electrònic a l’adreça pvidal@gentic.org amb les dades de contacte del sol·licitant i el següent assumpte: “GENTIC AWARDS”.

VUITÈ. RECONEIXEMENT.

Els “GENTIC AWARDS” seran lliurats per les autoritats i ponents del #GENTICDAY17 dins del marc del “Catalunya Territori TIC”.

NOVÈ. JURAT, FALLO I ENTREGA DELS RECONEIXEMENTS

El jurat dels “GENTIC AWARDS” estarà composat per la Junta de Gentic.

La decisió del jurat s’adoptarà per majoria. En cas d’empat en les decisions, el vot del president de GENTIC serà de qualitat.

El jurat interpretarà i completarà les bases d’aquests reconeixements, suplint les seves llacunes i resolent els dubtes que puguin presentar-se.

El jurat analitzarà totes les candidatures el dia 12 de juny i la setmana següent es realitzaran les votacions que determinaran els guanyadors de cada categoria.

El fallo, que serà inapel·lable, es comunicarà a les empreses i es cursarà la corresponent invitació per venir a recollir el premi, que es farà públic en l’acta del Gentic Day que es celebrarà el dia 6 de juliol.

DESÈ. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La propietat intel·lectual i/o industrial de les candidatures en el present concurs, pertanyerà, si procedeix en cada cas, en exclusiva als propis participants que les hagin presentat.

La informació presentada en la memòria del projecte podrà ser d’accés públic, amb el que correspon als participants ometre aquelles dades de caràcter personal (noms, DNI, formes de contacte, etc.) que puguin ser sensibles i que no hagin de ser objecte d’accés públic.

Els organitzadors es comprometen al compliment de la legislació vigent respecte a les dades de caràcter personal que siguin inclosos en la memòria presentada per a cada proposta.

ONZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La presentació d’una candidatura, pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases per part del candidat.

Mataró, 25 de abril de 2017

Continue Reading No Comments


Participants

Logo DIRCOM
Logo Ibersystems
Logofagem
Ati
T2app Logo
Logo ICC PANCARTA CAT 300 X 100
CLIENSOL
attendre
Logo Gentic 300
Sikaru
EM Logo
K Logo
Bqb
Comunicanding
Alphanet Security Systems
Imprimir